Politikk

SPRÅKLOVA § 1:

Offentlege organ har «eit særleg ansvar for å fremje nynorsk som det minst bruka norske skriftspråket».