aktuelt

Category: aktuelt

Solid nynorskprogram frå KrF

– I KrF har Venstre ein god samarbeidspartnar for betre nynorskpolitikk på borgarleg side, meiner leiar i Noregs Mållag Peder Lofnes Hauge.

Les heile artikkelen

Nynorskstryk til Framstegspartiet

– Frp si nynorskforakt er påfallande. Eg spør meg om partiet veit kva som tener dei best, seier leiar i Noregs Mållag Peder Lofnes Hauge.

Les heile artikkelen

Dialekt og normert nynorsk talemål– ja takk begge delar!

Det normerte nynorske talemålet gjer nynorsk meir tilgjengeleg for alle som bur i Noreg. Difor bør vi ta vare på dei få arenaene der det blir brukt.

Les heile artikkelen

MDG med gode tiltak for nynorsk

– Miljøpartiet Dei Grøne er eit ungt parti med god nynorskpolitikk, meiner leiar i Noregs Mållag Peder Lofnes Hauge.

Les heile artikkelen

Raudt leverer om nynorsk

Raudt sviktar ikkje som sterke støttespelarar for nynorsken. – Venstresida si urokkelege støtte er svært viktig for måljamstillinga, meiner leiar i Noregs Mållag Peder Lofnes Hauge.

Les heile artikkelen

Store nynorskforventningar til Venstre

Venstre har vedteke eit svært godt program for nynorsken. – Dette forpliktar særleg kunnskapsministeren, meiner leiar i Noregs Mållag Peder Lofnes Hauge.

Les heile artikkelen

Svært godt om nynorsk frå SV

– SV er betre enn nokon gong på nynorskpolitikk, og det lovar godt for ei eventuell ny regjering, meiner leiar i Noregs Mållag Peder Lofnes Hauge.

Les heile artikkelen

Frida Pernille Mikkelsen er ny leiar i Norsk Målungdom

Frida Pernille Mikkelsen (24) frå Sunnfjord vart vald til ny leiar i Målungdommen på landsmøtet i helga.

Les heile artikkelen

Arbeidsprogramnemnda er i gang

Noregs Mållag oppmodar medlemmer om å kome med innspel til arbeidsprogramnemnda.

Les heile artikkelen

Godt nynorskprogram frå Arbeidarpartiet

På landsmøtet i helga vedtok Arbeidarpartiet eit program som tek utfordringane for nynorsken på alvor, meiner Noregs Mållag.

Les heile artikkelen