aktuelt

Category: aktuelt

Viktige vedtak for nynorsk i Vestland

Eit samrøystes hovudutval for opplæring og kompetanse i Vestland fylke fatta onsdag viktige vedtak for nynorsken og nynorskelevane.

Les heile artikkelen

Reagerer på lite nynorsk på Helsenorge

Berre åtte prosent av nettstaden Helsenorge er tilgjengeleg på nynorsk. Språklova krev at statlege organ brukar minst 25 prosent nynorsk i allmenne dokument.

Les heile artikkelen

Den store vervedagen!

Noregs Mållag treng berre 130 medlemer for å bli 15 000!

Les heile artikkelen

Nye idear i nytt program

– Vi har ynskja å lage eit arbeidsprogram med mange konkrete tiltak, og eit program som er godt å jobbe etter.

Les heile artikkelen

Kva skal Noregs Mållag arbeide med dei neste fire åra?

Kvart fjerde år vedtek Noregs Mållag nytt arbeidsprogram. På landsmøtet i april skal organisasjonen samle seg om eit nytt program for 2022–2026.

Les heile artikkelen

Både fleirtal og mindretal for nynorsk

På valdagen i førre veke var det skulemålsrøysting i tre kommunar: Aure, Hemsedal og Kinn. Det vart fleirtal for nynorsken i Hemsedal, og i Aure og Kinn vart den i mindretal.

Les heile artikkelen

Dette skal bli nynorsken si regjering

Om Støre si draumeregjering leverer nynorskpolitikken dei har lova i dei tre programma sine, vil dette kunne bli ei historisk regjering for nynorsken

Les heile artikkelen

Vellukka valmøte gav gode signal

Kandidatane som kappast om å kome på Stortinget frå Hordaland valkrets har mykje dei vil gjere for nynorsken. Det kom fram på Hordaland Mållag sitt valmøte i samband med stortingsvalet.

Les heile artikkelen

– Ein siger for nynorskelevane

– Guri Melby (V) styrkjer kåra for nynorskelevane, men regjeringa undervurderer bokmålskrafta i den digitale skulekvardagen, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge.

Les heile artikkelen

Meld inn innspel til arbeidsprogramnemnda!

Kva meiner du Noregs Mållag bør arbeide med dei neste fire åra?

Les heile artikkelen