FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 21. NOVEMBER 2017
Mållaget i Kristiansand
E-post: maalkrs @ online.no

Framside Arkiv Nynorsk for alle på Agder Om oss Kontakt oss

Nedertysk og hollandsk i egdemåla


Rune Røsstad heldt eit interssant føredrag i Mållaget 14. november om påverknaden frå nedertysk og hollandsk i språket vårt her på Agder.

Om lag tretti språkinteresserte hadde møtt fram. Dei mange spørsmåla som kom etterpå, vart kommenterte på ein opplysande og humørfylt måte av både føredragshaldaren og møteleiaren, Sylfest Lomheim.


Les meir
Vårprogrammet 2018

Hjarteleg velkomen til Mållaget i Kristiansand våren 2018


Les meir
Tildeling av journaliststipend

Mållaget i Kristiansand lyste tidlegare i haust ut journaliststipend på kr 10 000 for studieåret 2017/18. Det kom berre inn to søknader, men dei som søkte, er godt kvalifiserte: Malin Langøy Aarbø og Malin Nordby Kvamme. Båe  kjem frå Vestlandet, frå Stord og frå Ørsta.


Les meir
 
Jan Kristoffer Dale i Mållaget 24.10.17

Trass i at regnet ausa ned, er det lenge sidan frammøtet har vore så godt. Om lag 70 personar fylte etterkvart plassane i salen, og blant desse var det svært mange ungdomar frå KKG og Kvaderaturen vgs. Norsklærarane her gjer ein stor innsats med å få elevane med.


Les meir
Nynorsk i skule og barnehage

Biletet her viser nokre av bøkene vi hadde med til Strømme skole 17. oktober.

Når skulane har nynorskprosjekt over 3 - 4 veker, stiller Mållaget med mange ulike bøker.


Les meir
 
Frå latin til morsmål - Luthers revolusjon

Tysdag 26. september heldt Gunvor Lande eit lærerikt og godt føredrag om Martin Luther. Det at folk kunne få lese Bibelen på sitt eige morsmål, var verkeleg ein revolusjon.

 


Les meir
Velkomen til Mållaget hausten 2017

Haustprogrammet er klart og her er mykje å gle seg til.

Maria Viken syter for at det blir lyrikkveldar dette året også og startar opp 5. september kl 18.30. Møta er opne for alle, og me ser gjerne at fleire kjem innom på desse kveldane.

I høve "Lutheråret" i år kjem Gunvor Lande til Mållaget 26. september med føredraget : "Frå latin til morsmål - Luthers revolusjon".

Den unge forfattaren frå Froland, Jan Kristoffer Dale, har fått Tarjei Vesaas debutantpris og Sørlandets litteraturpris for novellesamlinga "Arbeidsnever", utgitt i 2016. Han kjem til Mållaget 24. oktober.

For Agder har skipstrafikken alltid vore viktig. Kva påverknad nedertysk og hollandsk har hatt på egdemåla vil me få vite meir om 14. november gjennom føredraget til Rune Røsstad frå UiA.: "Nedertysk og hollandsk i egdemåla"

12. desember er datoen for det tradisjonelle jolemøtet, og her vil Andres Helle på ekte hylestad-mål kåsere om "Gamle jolekort"

Alle møta tek til kl 19:00 og er opne for alle, bortsett frå jolemøtet som fyrst og fremst er for medlemer, og der er påmelding.

 


Les meir
 
Kransnedlegging ved bysta til Jørgen Løvland

Andres Helle fekk på godt setesdalsmål fram kor mykje Jørgen Løvland har hatt å seie for nynorsken og for nasjonen Noreg. Løvland var Noregs statsminister i Stockholm under unionsforhandlingane med Sverige i 1905 og ein svært kunnskapsrik og dyktig forhandlar.

 


Les meir
 
 
© Noregs Mållag 2017 - Sidene laga av Zetta AS