FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 16. JULI 2018

Framside Program Arkiv Nynorsk for alle på Agder Om oss Kontakt oss

UiA bryt mållova


UiA har lenge brukt alt for lite nynorsk. Det alvorlege er at dei heller ikkje har synt forståing for dei krav mållova sett for statlege institusjonar. Deira siste utspel tyder derimot på at leiinga ved UiA aktivt motarbeidar nynorsk som eit jamstilt språk. Det har ført til ordskifte i Forskerforum og Fædrelandsvennen. Språkrådet har bede om ein tiltaksplan frå UiA innan 1. juli 2018.


Les meir
Lyrikkgruppa i Mållaget.

Etter at Maria Viken i 20 år har hatt ansvar for lyrikken i Mållaget, vart det 22. mai 2018 sett punktum for desse samlingane.

Maria fekk i kaffipausen ein velfortent blomebukett for alle desse åra med ansvar for lyrikken.


Les meir
Kyrkjekaffi i Mållagssalen etter nynorsk gudsteneste

Den nynorske gudstensta som har vore tradisjon sidan 2010, vart dette året lagt til sundag 3. juni. I år var det professor og salmediktar Arve Brunvoll som heldt preika.


Les meir
 
Kransnedlegging ved bysta til Jørgen Løvland

Tobbi Kvaale frå styret i Mållaget heldt dette året tale og la ned krans ved bysta til Jørgen Løvland.

Sidan ho kjem frå Setesdalen, var det både naturleg og stileg at ho bar Setesdalsbunad og snakka setesdalsdialekt.


Les meir
Generalforsamling i Gyldenløvesgt 11 Eigedom AS 23. mai

Generalforsamling i Gyldenløvesgt 11 Eigedom AS (G 11) vart halden i Mållags/BUL-salen onsdag 23. mai.

Det er styra i Mållaget og Bondeungdomslaget som utgjer generalforsamlinga. Innkalling med årsmelding, rekneskap, framlegg til styremedlemer for 2018 og til styrehonorar for 2017 vart sendt ut 14 dagar i førevegen.

 

 

 


Les meir
 
Hornnes Landsgymnas feirar 100 år 1918-2018

Ein viktig lære- og kulturinstitusjon på Agder fyller 100 år og er verd ei markering. Ikkje minst for si viktige rolle rolle i målrørsla. I dag er nynorskprosenten for elevane falt til 30 %.


Les meir
Ferdaminne frå Landsmøtet i Noregs Mållag 12-15. april 2018

Les meir
 
Martin Skjekkeland sitt føredrag «Ei dialektreise frå Søgne til Valle», tysdag 24. april 2018.

Les meir
 
 
© Noregs Mållag 2018 - Sidene laga av Zetta AS