FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 21. MAI 2019

Framside Program Arkiv Nynorsk for alle på Agder Om oss Kontakt oss

Tale og kransnedlegging for Jørgen Løvland 17. mai 2019


Sidan 2012 har medlemmar for Mållaget i Kristiansand stått for talen som inngår i det offisielle 17. mai programmet. I år var det Ronny Rognhaugen sin tur. 

Talen vart halden utan manus for å æra Jørgen Løvland som var namngjeten for sitt gode minne. Teksten nedanfor var underlaget for sjølve talen og det er ikkje fullt samsvar mellom tale og tekst. Men eg vonar det meste kom med og kanskje noko attåt.


Les meir
Jan Inge Sørbø gjesta Mållaget tysdag 7. mai 2019 og snakka om nynorsk litteraturhistorie

Sørbø er professor ved Høgskulen i Volda. Han tok utgangspunkt i sitt storverk «Nynorsk litteraturhistorie» og vart introdusert av Ernst Håkon Jahr. Boka er på 680 sider og 2,2 kg. Ho kom ut i samband med 150-årsjubileet for Samlaget i 2018, og er ei reise i den nynorske skjønnlitteraturen frå Ivar Aasens og fram til i dag. Sørbø hadde gjennomført variantar av føredraget 32 gongar. Han nemnde eit utval av velkjende og mindre kjende nynorske forfattarar. 21 frammøtte.

 


Les meir
Mållagsmøte tysdag 19. mars med forfattar Arnhild Skre som fortalde om boka si "Kald krigs kviskring"

Planen var at føredraget skulle ha vore i 2018, men det måtte utsetjast til i år. Ho gjesta òg Mållaget i 2012 i samband med biografien om Hulda Garborg. "Kald krigs kviskring. Barndom under den kalde krigen" kom ut 2017. Me var 16 frammøtte.


Les meir
 
Samandrag frå møtet med Fædrelandsvennen torsdag 7. februar 2019

Fvn var vertskap for møtet 12-14 i sine nye lokalar på Torget i Kristiansand med Eivind Ljøstad, ansvarleg redaktør og Helene Abusdal, leiar Fvn Event. Frå Mållaget i Kristiansand stilte Tobbi Kvaale, Solveig Lima og Ronny Rognhaugen. I tillegg stilte Borghild Løver for Mållaga på Agder.


Les meir
Nynorsk i Fædrelandsvennen

Fædrelandsvennen er viktig for Kristiansand og Agder. Difor er det gledeleg å sjå meir nynorsk på prent. Lenge var det avgrensa til lesarinnlegg, men dei vart korkje sensurerte eller omskrivne slik som i nokre Oslo-aviser.

 


Les meir
 
© Noregs Mållag 2019 - Sidene laga av Zetta AS