FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 23. MAI 2018

Framside Program Arkiv Nynorsk for alle på Agder Om oss Kontakt oss

Kransnedlegging ved bysta til Jørgen Løvland


Tobbi Kvaale frå styret i Mållaget heldt dette året tale og la ned krans ved bysta til Jørgen Løvland.

Sidan ho kjem frå Setesdalen, var det både naturleg og stileg at ho bar Setesdalsbunad og snakka setesdalsdialekt.

Kvart år sidan 2012 har minnet om Jørgen Løvland, bondesonen frå Evje, vorte heidra med tale og kransnedlegging 17. mai.

 


Les meir
Kransnedlegging ved Jørgen Løvland si byste 17. mai

I år er det Tobbi Kvaale som held talen. Møt fram kl 12:45, og ta gjerne ein tur innom BUL-kaféen i det same og smak på heimebakte kaker!

Hornnes Landsgymnas feirar 100 år 1918-2018

Ein viktig lære- og kulturinstitusjon på Agder fyller 100 år og er verd ei markering. Ikkje minst for si viktige rolle rolle i målrørsla. I dag er nynorskprosenten for elevane falt til 30 %.


Les meir
 
Ferdaminne frå Landsmøtet i Noregs Mållag 12-15. april 2018

Les meir
Martin Skjekkeland sitt føredrag «Ei dialektreise frå Søgne til Valle», tysdag 24. april 2018.

Les meir
 
Opplesing i Roligheden gård barnehage

Onsdag 21. mars møtte Gyro Nesland, Sylfest Lomheim og Solveig Lima opp i Roligheden gård barnehage for å lese nynorske biletbøker.


Les meir
Nynorsk på Lovisenlund

Også dette året var det svært god mottaking på Lovisenlund skole for nynorske bøker.


Les meir
 
© Noregs Mållag 2018 - Sidene laga av Zetta AS