FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 18. JULI 2019

Framside Program Arkiv Nynorsk for alle på Agder Om oss Kontakt oss

Sumarhelsing


Haustprogrammet 2019 er no klart. Sjå menyen til venstre eller trykk her.

Hittil i år har me fått 7 nye medlemmar og dei er særskild velkomne til å delta i aktivitetane våre. Kjenner du nokon som vil vera medlem be dei gå inn her for registrering http://www.nm.no/innmelding.cfm

Visste du at over 2.000 kristiansandarar får sjølvmeldinga på nynorsk? Står du feil registrert i folkeregisteret så kan du retta dette her https://www.norge.no/nn/oppdater-kontaktinformasjon

Mållaget i Kristiansand ynskjer alle medlemane sine ein god sumar!


Les meir
Nynorsk gudsteneste

Sundag 2. juni var det nynorsk gudteneste i Domkyrkja i Kristiansand, eit samarbeid mellom Mållaget og Domkyrkja som starta i 2010. Dette året var det forstandar Idar Magne Holme som heldt ei preike over tekst frå Johannesevangeliet.

Til kyrkjekaffien kom det over seksti personar, og alle såg ut til å trivast og kose seg med dei gode kakene.


Les meir
Tale og kransnedlegging for Jørgen Løvland 17. mai 2019

Sidan 2012 har medlemmar for Mållaget i Kristiansand stått for talen som inngår i det offisielle 17. mai programmet. I år var det Ronny Rognhaugen sin tur. 

Talen vart halden utan manus for å æra Jørgen Løvland som var namngjeten for sitt gode minne. Teksten nedanfor var underlaget for sjølve talen og det er ikkje fullt samsvar mellom tale og tekst. Men eg vonar det meste kom med og kanskje noko attåt.


Les meir
 
Samandrag frå møtet med Fædrelandsvennen torsdag 7. februar 2019

Fvn var vertskap for møtet 12-14 i sine nye lokalar på Torget i Kristiansand med Eivind Ljøstad, ansvarleg redaktør og Helene Abusdal, leiar Fvn Event. Frå Mållaget i Kristiansand stilte Tobbi Kvaale, Solveig Lima og Ronny Rognhaugen. I tillegg stilte Borghild Løver for Mållaga på Agder.


Les meir
Nynorsk i Fædrelandsvennen

Fædrelandsvennen er viktig for Kristiansand og Agder. Difor er det gledeleg å sjå meir nynorsk på prent. Lenge var det avgrensa til lesarinnlegg, men dei vart korkje sensurerte eller omskrivne slik som i nokre Oslo-aviser.

 


Les meir
 
© Noregs Mållag 2019 - Sidene laga av Zetta AS