FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 13. NOVEMBER 2019

Framside Program Arkiv Nynorsk for alle på Agder Om oss Kontakt oss

Mållagsmøte 15. oktober med Michael Schulte: Runer i Agder gjennom tid - frå Hogganvik til Havstad


Professor Michael Schulte ved UiA heldt eit interessant føredrag om runesteinar på Agder. Han jobbar med eit bokprosjektet som inneheld noko av det han synte fram for 19 frammøtte.


Les meir
God start på verveaksjonen hausten 2019!

Frå 1. oktober gjeld nyinnmeldingar òg for 2020. Det kostar alltid 200 kroner for nye medlemer, men no får ein neste år "gratis". Nye medlemer kan sende NYNORSK i ei tekstmelding til 2490, eller de kan sende namn og kontaktinfo til medlem@nm.no


Les meir
Mållagsmøte 17. september 2019 med Ronny Rognhaugen: Albert Einstein og lidenskapane - eit utruleg liv i ei uroleg tid

Ronny gav oss 16 frammøtte ein god oversikt over livet til Einstein. Han tok utgangspunkt i boka til Walter Isaacson: Einstein, hans liv og univers (Cappelen Damm, 2010). Boka er godt skrive og interessant å lese også for oss som ikkje har studert fysikk.

Føredragshaldaren gjekk ikkje så mykje inn på korleis Einstein i 1905 utvikla den spesielle relativitetsteorien og korleis han fram til november 1915 arbeidde intenst med ei avhandling som skulle bevise den generelle relativitetsteorien. Det var meir livet hans og samtida me fekk høyre om.


 


Les meir
 
Nynorsk i Fædrelandsvennen

Fædrelandsvennen er viktig for Kristiansand og Agder. Difor er det gledeleg å sjå meir nynorsk på prent. Lenge var det avgrensa til lesarinnlegg, men dei vart korkje sensurerte eller omskrivne slik som i nokre Oslo-aviser.

 


Les meir
 
 
© Noregs Mållag 2019 - Sidene laga av Zetta AS