FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 5. JUNI 2020
Mediemållaget
v. B. Rekve, Dyretråkket 29 -
1251 Oslo
E-post: mediemallaget @ mediedagane.no

Framsida Nyhende, aktuelt, arkiv Dei nynorske mediedagane Dei nynorske mediedagane 2008 Dei nynorske mediedagane 2009 Dei nynorske mediedagane 2010 Dei nynorske mediedagane 2011 Språkråd Nynorsk redaktørpris Om oss Organisasjon Lenkjer

Kringkastingsringens seminar: "TV2 - framleis dialektkanal?"

Dei nynorske mediedagane:
Litteraturhuset - Amalie Skram
Laurdag 3. oktober, kl. 12.00-16.00

Heilt sidan starten har TV2 markert seg ved å vera opne for å bruka dialektar i alle programtypar. I år går konsesjonen for allmennkringkasting ut, og TV2 har ikkje søkt om fornying. Korleis kjem språkprofilen til kanalen til å sjå ut i framtida når dei ikkje lenger er bundne av konsesjonsvilkåra om språkleg mangfald?

På seminaret set vi søkjeljos på TV2-språket, både i fortida og framtida. Vi har invitert TV2 til å svara på kva språkprofil dei planlegg, og kva vilkår som må til for å vidareføra dialektmangfaldet".

Arr.: Kringkastingsringen

© Noregs Mållag 2020 - Sidene laga av Zetta AS