FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 7. APRIL 2020
Mediemållaget
v. B. Rekve, Dyretråkket 29 -
1251 Oslo
E-post: mediemallaget @ mediedagane.no

Framsida Nyhende, aktuelt, arkiv Dei nynorske mediedagane Dei nynorske mediedagane 2008 Dei nynorske mediedagane 2009 Dei nynorske mediedagane 2010 Dei nynorske mediedagane 2011 Språkråd Nynorsk redaktørpris Om oss Organisasjon Lenkjer

Kringkastingsringens seminar: Internasjonalt blikk på kringkasting og språk

 (15.08.2010)

Laurdag 23. oktober, kl. 10.00

Også i år held Kringkastingsringen seminaret sitt under Mediedagane. Det vert eit internasjonalt seminar om kringkasting i Europa.

Søkjelys på språkleg jamstilling i ein del europeiske land: korleis forheld europeiske styresmakter seg til språkleg mangfald i etermedia? Korleis skil situasjonen seg frå den norske, og kvifor? Kva rolle spelar nasjonalitet, folkerørsler og EU i dette biletet? Seminaret er støtta av Utanriksdepartementet.

Førebels program:
10.00–10.15 Velkomen v/leiar Martin Toft

10.15–11.45 Kva er språkpolitikken til EU – og kva har han å seie for språkleg mangfald i kringkastinga?

Pause med føremiddagsmat (?)

13.00–14.30 Språkleg mangfald i kringkastinga. Røynsler frå Catalonia

Pause

15.00–16.00 Minoritets- og mindretalsspråk i kringkastinga i Norden

Pause

16.15–17.45 Kommersialiseringa av kringkastinga i Europa. Farer og moglegheiter for minoritets- og mindretalsspråk frametter. Paneldebatt

© Noregs Mållag 2020 - Sidene laga av Zetta AS