FRAMSIDA|MELD DEG INN|KALENDER|KONTAKT| 27. DESEMBER 2020
Medisinsk Mållag
E-post: anakling @ online.no

Framside Arkiv og årsmeldingar Medisinsk journalføring Om oss Kontakt oss

- Helse Bergen må følgja opp nynorskvedtaket betre

 (15.06.2009)

Det seier leiar for Medisink Mållag, Turid J. Thune. No har laget sendt brev der ber helseførtaket retta seg etter vedtaket i Kulturdepartementet. I 2004 vart det stadfesta at tenestemålet skal vera nynorsk.

- Dette innber mellom anna at einaste namnform på sjukehuset skal vera Haukeland Universitetssjukehus.

I to andre brev ber laget seg over at det overordna språket i den elektroniske pasientjournalen må vera nynorsk og at dei er uroa over at dei nye nye taleattkjenningssystema berre forstår "stivt bokmål".

Her kan du lesa breva Medisinsk Mållag har sendt:

Målform i elektronisk pasientjournal

Taleattkjenning

Om sjukehusnamnet

© Noregs Mållag 2020 - Sidene laga av Zetta AS