FRAMSIDA|MELD DEG INN|KALENDER|KONTAKT| 27. DESEMBER 2020
Medisinsk Mållag
E-post: anakling @ online.no

Framside Arkiv og årsmeldingar Medisinsk journalføring Om oss Kontakt oss

Medisinsk journalskriving

Den framifrå boka Medisinsk journalskriving kom ut på 70-talet, og har hjelpt mange doktorar til eit betre nynorsk yrkesuttrykk!

Medisinsk Mållag arbeider med å revidera boka og få den over i eit moderne nynorsk språk. Delane vil verta lagde ut etter kvart som vi vert ferdige. Målet er at boka skal leggjast ut som lenke til den elektroniske pasientjournalen som finst på sjukehusa i landet.

Ynskjer du å bidra til dette viktige arbeidet, eller berre kome med innspel eller framlegg, send oss ein e-post

Indremedisin 

Hudsjukdomar

Nevrojournal 

Gynekologisk jounal 

 

 

© Noregs Mållag 2020 - Sidene laga av Zetta AS