FRAMSIDA|MELD DEG INN|KALENDER|KONTAKT| 27. DESEMBER 2020
Medisinsk Mållag
E-post: anakling @ online.no

Framside Arkiv og årsmeldingar Medisinsk journalføring Om oss Kontakt oss

KKD purrar HOD

 (16.06.2009)

Kultur- og kyrkjedepartementet har purra på Helse- og omsorgsdepartementet om retningslinjer for målbruk i taleattekjenningssystem.

Bakgrunnen var eit brev som seksjonsoverlækjar Ottar Rekkedal sende til leiinga i Helse Sør-Øst RHF med kopi til KKD der han gav utttrykk for frustrasjon over at taleattekjenningsutstyret ved Sjukehuset Innlandet ikkje forstod anna enn stivt bokmål. KKD sende då fyrst eit brev til sjukehuset, som svara. I eit nytt brev legg KKD Helse- og omsorgsdepartementet inn i kopifeltet av di dei ønskjer at departementet skal avklare spørsmålet om målbruk.

Det har ikkje kome noko svar og no har KKD sendt eit purrebrev.

© Noregs Mållag 2020 - Sidene laga av Zetta AS