FRAMSIDA|MELD DEG INN|KALENDER|KONTAKT| 27. DESEMBER 2020
Noregs Lærarmållag
E-post: bjorkeline @ hotmail.com

Framsida Nyhende og aktuelt Arbeidsområda våre Undervisningsopplegg Vert medlem Kvifor nynorsk sidemål? Styret Kontakt oss

Kva arbeider vi med?

 (25.04.2007)

Noregs Lærarmållag vil
• arbeide for å styrke og forsvare nynorsken på alle steg i skuleverket
• aktivisere dei som arbeider med undervisning, og som er
opptekne av nynorsken si stilling i utdanningssystemet i Norge
• arbeide med å byggje opp eit kontaktnett rundt om i landet
• formidle og utveksle undervisningsopplegg
• spreie kunnskap om undervisningstilfang på nynorsk
• vere pådrivar i skulemålssaker
• samarbeide med andre både i og utanfor målrørsla om møte- og
kursverksemd og om konkrete skulemålssaker

© Noregs Mållag 2020 - Sidene laga av Zetta AS