FRAMSIDA|MELD DEG INN|KALENDER|KONTAKT| 27. DESEMBER 2020
Noregs Lærarmållag
E-post: bjorkeline @ hotmail.com

Framsida Nyhende og aktuelt Arbeidsområda våre Undervisningsopplegg Vert medlem Kvifor nynorsk sidemål? Styret Kontakt oss

Nynorsken gjer elevane flinkare! (16.12.2015)

Svenske språkforskarar har hevda at norske skuleelevar med nynorsk som hovudmål gjer det betre enn dei som har bokmål. Dette har dei skrive i bladet Språktidnngen i november 2015 som konklusjon på eit vitskapleg arbeid. Dette har Sylfest Lomheim referert i ein artikkel i Klassekapen 16. desember 2015.

 


Les meirSPRÅKOPPLÆRING ER IKKJE TORTUR ! (29.10.2014)

Les meirFRAMLEGGET FRÅ UTDANNINGSDIREKTORATET TIL NY LÆREPLAN I NORSK - EIN KOMMENTAR FRÅ NOREGS LÆRARMÅLLAG (07.01.2013)

Denne kommentaren tek utgangspunkt i det framlegget til høyringsutkast som Utdanningsdirektoratet la fram 1.10.2012. Vi har inntrykk av at direktoratet kan ha hatt gode intensjonar med arbeidet sitt, men slik det ligg føre her, meiner vi framlegget vil få fleire negative enn positive konsekvensar for norskopplæringa. I desse kommentarane vil vi gjerne vere nyanserte, men må likevel konkludere med at framlegget vil måtte bli omarbeidd på vesentlege punkt dersom ein ikkje heller bør la det gå rett i papirkorga.

Les meir(02.05.2012): FRÅSEGN OM UNDERVISNINGA I SIDEMÅL
(09.12.2011): Kunnskap gjev valfridom
(21.02.2011): Ei ny rettskriving – til bate for nynorsken?
(21.02.2011): DET TRENGST EIGEN KARAKTER I NORSK SIDEMÅL !
(14.02.2011): Gata er ei god norsk form!
(14.02.2011): Svar til Titlestad
(04.07.2007): Ny giv for yrkesmållaga
© Noregs Mållag 2020 - Sidene laga av Zetta AS