FRAMSIDA|MELD DEG INN|KALENDER|KONTAKT| 27. DESEMBER 2020
Mållaget i Kristiansand
Gyldensløves gate 11
4611 Kristiansand
E-post: maalkrs @ online.no

Framside Arkiv 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vårprogrammet 2018

 (12.11.2017)

Hjarteleg velkomen til Mållaget i Kristiansand våren 2018

Lyrikkgruppa startar 16 januar til vanleg tid, kl 18:30. Flott at Maria Viken vil vere ansvarleg for å halde liv i gruppa også dette halvåret.

Alle lagsmøta, som er opne for alle, tek til kl 19:00, og 30. januar kjem Alfred Fidjestøl. Han gav i haust ut "Nesten menneske. Biografien om Julius" , og han vil snakke om boka på dette møtet..

Årsmøtet er 13. februar, og årsmøtepapira vert send til medlemene 14 dagar i førevegen.

 

30. januar. Alfred Fidjestøl: «Nesten menneske. Biografien om Julius» Musikalsk innslag ved koret «Syng på norsk»

13. februar. Årsmøte. Kåseri ved Sylfest Lomheim. Diktlesing.

20. mars. Eskil Skjeldal om boka si: «Eg slepper deg utan at du velsignar meg». Allsong.

24. april. Endra program: Martin Skjekkeland: "Ei dialektreise frå Søgne til Valle" Musikalsk innslag ved BUL-koret

17. mai. Kransnedlegging og tale ved bysta til Jørgen Løvland ved Tobbi Kvaale

3. juni: Nynorsk gudsteneste med kyrkjekaffi i Mållagssalen. Salmediktar og teologiprofessor Arve Brunvoll held preika.

Kort presentasjon av føredragshaldarane våren 2018:

30.01. Alfred Fidjestøl: «Nesten menneske. Boka om Julius». Det er vinnaren av Språkprisen 2017 som kjem til Mållaget 30. januar. Språkrådet deler kvart år ut prisen for framifrå bruk av norsk i sakprosa, annakvart år for nynorsk og bokmål. Fidjestøl vart heidra med prisen 15. november og uttaler til NPK at «Det var spesielt kjekt å få denne prisen i haust etter utgivinga av «Nesten menneske» som på mange måtar har vore eit spesielt prosjekt for meg» (Nationen ...11.17). Fidjestøl er født i 1973 i Bergen. Han er utdanna filosof og har arbeidd som journalist og fagbokforfattar. Han er den fyrste sakprosaforfattaren som har blitt tildelt Gyldendals Sultpris. Bøker han har skrive: «Eit halvt liv. Ein biografi om Per Sivle» (2007), «Trass alt. Det Norske Teatret 1913–2013» (2013), «Frå Asker til Eden. Askerkretsen 1897-1924» (2014), «Eit eige rom. Norsk kulturråd 1965 – 2015». Fidjestøl var i Mållaget i april 2015 og heldt då eit interessant føredrag om Askerkretsen.

Årsmøtet 12.02.: Sylfest Lomheim kåserer. Språkprofessor Sylfest Lomheim er født i 1945 i Hafslo i Sogn. Han er utdanna filolog og var i mange år knytt til Høgskolen i Agder, der han var rektor frå 1987 til 1992. Frå 2004 til 2010 var han direktør i Språkrådet. Han er no professor emeritus ved institutt for nordisk og mediefag ved UiA. Han var språkkonsulent i NRK frå 1980 til 1994, medarbeider i radioprogrammet Språkteigen frå 1990, og ein kan framleis høyre han i dette programmet. Dessutan har han ei språkspalte i Klassekampen kvar onsdag, og i tillegg til dette er han reiseleiar på mange turar i Tema-reiser. På årsmøtet i 2017 vart han vald inn i styret for Mållaget i Kristiansand.

20.03. Eskil Skjeldal: «Eg slepper deg utan at du velsignar meg». Eskil Skjeldal er født i Bærum i 1974. Han er skribent og kritikar i Vårt Land og Dag og Tid, og han har doktorgrad frå Det teologiske menighetsfakultet i Oslo. Han arbeider no som seniorrådgjevar på eit kompetansesenter for psykisk helse og rus. Skjeldal har skrive fleire bøker, mellom anna den kritikarroste samtaleboka «Mysteriet i trua» (2013), saman med Jon Fosse.

Boka han skal snakke om i Mållaget «Eg slepper deg utan at du velsignar meg» kom i 2017. Det er ei historie om ei tru som sviktar, om kampen som leier fram til avskjeden med Gud. I fleire år hadde han vore prest, men så slutta han å tru på Gud. Korleis kunne det skje? Kvifor slutta trua å gje meining?

24.04. Arnhild Skre: «Kald krigs kviskring. Barndom under den kalde krigen». Forfattaren er født i Bergen i 1952. Ho har solid røynsle som kulturjournalist gjennom meir enn tretti år i NRK, Dag og Tid og Aftenposten. Ho har doktorgrad i historie og har skrive kritikarroste biografiar om Theodor Kittelsen, Ragnhild Jølsen og Hulda Garborg. I 2011 fekk Arnhild Skre Brageprisen for biografien «Hulda Garborg. Nasjonal strateg». I 2012 heldt ho eit engasjert føredrag om Hulda Garborg i Kristiansand, eit møte arrangert av BUL og Mållaget.

I «Kald krigs kviskring» blir idyllisk etterkrigsbarndom omskapt til velskrivne essay om forteiing og angst for atomkrig. Skre utforskar korleis NATO-medlemskap, frykt for atombomba, Koreakrigen, kommunistjakt og Cubakrisa var med og forma norske barnesinn etter andre verdskrigen. «Eg trudde lenge at eg voks opp i ei roleg tid på ein stad verna for verda. Larmen frå andre verdskrigen var stilna. Atomprøver small i den tidlege kalde krigen, men smella var langt borte.»  

© Noregs Mållag 2020 - Sidene laga av Zetta AS