FRAMSIDA|MELD DEG INN|KALENDER|KONTAKT| 21. JANUAR 2021
Mållaget i Kristiansand
Gyldensløves gate 11
4611 Kristiansand
E-post: maalkrs @ online.no

Framside Arkiv 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Årsmøte tysdag 12. februar 2019 kl. 19.

Sjå fullstendig innkalling på e-post. Sakslista ligg òg her.

Sakliste til årsmøtet den 12. februar 2019 kl. 19.00:

 1. Opning. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Val av møtestyrar
 3. Val av skrivar
 4. Val av to til å skrive under årsmøteprotokollen
 5. Årsmelding for lagsdrifta i meldingsåret
 6. Rekneskapen for lagsdrifta
 7. Budsjett for 2018
 8. Årsmelding frå Gyldenløves gate 11 Eigedom AS
 9. Vegen vidare for Mållaget i Kristiansand
 10. Val a) Leiar for eitt år b) Val av to styremedlemer c) Val av to varafolk d) Val av valnemnd e) Val av seks utsendingar med varafolk til årsmøtet i Vest-Agder Mållag på Evje 16. mars 2019. f)  Val av revisor for laget        
 11. Innkomne saker

Matøkt med diktlesing ved Maria Viken og Leiv Storesletten etter sak 9.

© Noregs Mållag 2021 - Sidene laga av Zetta AS