FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 14. NOVEMBER 2019

Framside Program Arkiv 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Nynorsk for alle på Agder Om oss Kontakt oss

Nynorskprosjekt kristiansandskulen

 (03.04.2008)

Det var interesserte og positive 5. klassingar som møtte fram til bokpresentasjonen på Lovisenlund skole 31. mars 2008. Også i fjor hadde Lovisenlund nynorskprosjekt på 5. trinn, og dette var så vellukka at skulen no har det årsplanen. Elevane les nynorskbøker på skulen i 2–3 veker og har leselekse på nynorsk i same tidsromet. Det er skulebibliotekaren som har vore pådrivar, og ho har hatt god hjelp av positive lærarar.

© Noregs Mållag 2019 - Sidene laga av Zetta AS