korleis drive eit lokallag

Årsmøte

Årsmøtet er det høgste organet i lokallaget og skal haldast ein gong i året.

Her oppsummerer laget året som har gått og vedtek prioriteringar for arbeidet i det nye året. Eit årsmøte skal også vere ein sosial møteplass, med til dømes enkel servering, underhaldningsinnslag og tid til sosialt samvere.

Dette må de gjere før årsmøtet 

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Dette må de gjere før årsmøtet 

Lorem ipsum dolor sit amet

Spørsmål?

Ta kontakt med Hege Lothe.