aktuelt

Digitale seminar for tillitsvalde

Mållaget inviterer til fleire digitale seminar denne våren.

Føremålet er å gje informasjon og inspirasjon til målarbeid, organisasjonsarbeid og økonomiarbeid i laga. Det er også viktig at aktive målfolk treffest på tvers av laga. Samlingane høver for heilt ferske målfolk, og er interessante for meir røynde tillitsvalde.

Påmelding: Det er ikkje påmelding. Det er gratis.

Stad: Vi møtest på Zoom. Send e-post til hege.lothe@nm.no for å få tilsendt lenkje.

Økonomiseminar

Dato: Onsdag 10. mars klokka 19-21.30.
Målgruppe: Seminar retta inn mot kasserar og økonomiansvarleg i laga. Men også leiarar og andre tillitsvalde vil ha nytte av å vere med på seminaret.

Klokka 19: Velkomen til økonomiseminar
ved Hege Lothe, informasjons- og organisasjonskonsulent. Presentasjonsrunde (om vi ikkje er alt for mange)

Klokka 19.10 Enkel rekneskapsføring. Om inntekter, utgifter, kvitteringar med meir
Ved Sigbjørn Hjelmbrekke, leiar i Telemark Mållag. Innleiing og spørsmål.

Klokka 19.40 Inntektsarbeid på lagsarbeid. Medlemssystemet, medlemspengar, momsrefusjon, sal av adventskalender. Innleiing og spørsmål.
Ved Erik Grov, organisasjonskonsulent i Noregs Mållag

Klokka 20.15 Pause

Klokka 20.25 Inntektsarbeid: Studiearbeid knytt til språk for vaksne innvandrarar / prosjekt- og søknadsskrivings-arbeid
Ei samtale med spørsmål til slutt.
ved Nils Ulvund, leiar i Sunndal Mållag og Åsmund Ormset, leiar i Tingvoll Mållag, begge er tidlegare leiarar i Nordmøre Mållag.

Klokka 21.05 Anna inntektsarbeid
Produksjon og sal av kalendrar ved Åslaug Farestveit, Sveio Mållag
Produksjon og sal av gradestokkar ved Reidun Ramse Sørensen, leiar i Hadeland dialekt- og mållag

Klokka 21.25 Oppsummering og avslutting.

***Fleire seminar denne våren***

Organisasjonsseminar:
Dato: Måndag 22. mars klokka 19 -21.30
Målgruppe: Seminar som rettar seg inn mot heilt nye og litt meir røynde tillitsvalde.
Emne for samlinga: Nettsider, sosiale medium, og pressearbeid, om medlemssystemet, økonomi i laga og årshjulet for Mållaget og sjølvsagt: Kva skal lokallaget halde på med? 

Seminar om julehefter og årbøker (Ny)
Dato: Tysdag 6. april klokka 19-21.30
Målgruppe: Dei som er engasjert i arbeidet med å skrive, lage eller selje julehefter, årbøker eller andre lokale tidsskrift, eller dei som ynskjer å starte opp slikt arbeid. 
Emne for møtet: Fleire redaktørar og andre vert invitert til å fortelje om eigne erfaringar knytt til innsamling og skriving av stoff, formgjeving og ikkje minst det viktige salsarbeidet.
Ope ordskifte og erfaringsutveksling. 

Organisasjonsseminar:
Dato: Torsdag 8. april klokka 19 -21.30
Målgruppe: Seminar som rettar seg inn mot heilt nye og litt meir røynde tillitsvalde.
Emne for samlinga: Målarbeid på sosiale medium, og arbeid for meir nynorsk i barnehagen.