Kvifor bli medlem i Noregs Mållag?

Bokmål og nynorsk er formelt likestilte skriftspråk i Noreg, likevel …

  • byter mange nynorskelevar til bokmål i løpet av skuletida
  • gjev om lag halvparten av landets nynorskkommunar vaksne innvandrarar opplæring på bokmål
  • bryt statlege institusjonar språklova dagleg
  • har Dagbladet framleis forbod mot nynorsk i redaksjonelle artiklar
  • går talet på nynorskelevar ned
  • tek ein ikkje omsyn til nynorsken i kommune- og fylkesamanslåingar
  • kjøper nynorskkommunar inn digitale læremiddel på bokmål til nynorskelevane
  • nemner ikkje rammeplanen for barnehagen nynorsk i det heile