aktuelt

Fråsegn for Ukraina

Fråsegn frå Noregs Mållag, samla til landsmøte 1.–3. april 2022.

Noregs Mållag, samla til landsmøte 1.–3. april 2022, stør det ukrainske folket i kampen for sjølvstende, fred og fridom. Noregs Mållag krev at Russland avsluttar krigføringa og trekkjer dei væpna styrkane sine attende til internasjonalt anerkjende grenser.