aktuelt

Har du framlegg til valnemnda? 

På landsmøtet til Noregs Mållag i Trondheim 19.-21. april vert det val av nytt styre. Heile styret står på val og vert valde for to år.

Leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, har meldt frå om at han ynskjer attval. Alle er velkomne til å senda inn framlegg om nye styrefolk i komande toårsperiode til valnemnda.
Send til valnemndsleiar Øyvind Fenne på e-post oyvindfenne@gmail.com. Frist for innsending av framlegg er sett til 31. januar 2024. Her finn du oversyn og kontaktinformasjon til heile valnemnda.

Ny valnemnd
Har du framlegg til nye folk til valnemnda, kan du senda dei til dagleg leiar Gro Morken Endresen på gro.morken@nm.no (det er styret som innstiller på ny valnemnd). Frist for innsending: 31. januar 2024.