aktuelt

Lovande medlemstal

– Nesten 1000 fleire medlemer har betalt medlemspengar enn på same tid i fjor, fortel Synnøve Marie Sætre, nestleiar i Noregs Mållag.

– I fjor hadde Noregs Mållag det høgste medlemstalet på 30 år med 13 581 medlemer, og no ser vi at veksten held fram, fortel Synnøve Marie Sætre. 

Til no i år har 12 400 medlemer betalt medlemskontingenten for 2020, og det er nesten 1000 fleire enn på same tid i fjor. Dette er eit svært godt utgangspunkt for det vidare vervearbeidet utetter året, og det er ingen ting i vegen for å sikte mot eit høgt medlemstal i 2020.

– Vi ser at betalingsviljen går opp når vi gjer det enklare for medlemene å betale, om det er med e-faktura, e-post, vipps eller via SMS. Dette har vi hatt fokus på dei siste åra.

– Dessutan er det klart at dei store sakene om ny læreplan og ny språklov engasjerer, og fungerer som påminningar for kvifor Mållaget trengst, seier Synnøve Marie Sætre. 

Dei siste tre åra har Mållaget hatt over 13 000 medlemer. Det er 3000 fleire enn for ti år sidan, og medlemstalet i 2019 var det høgste sidan 1989. Noregs Mållag vervar nye medlemer over heile landet, og i fjor auka medlemstalet i alle fylkeslaga.

– Eit høgt medlemstal er viktig for å leggje tyngd bak dei politiske krava våre, no sist i møte med ei for lite offensiv språklov. Me er mange som krev betre vilkår for nynorsken, slår Synnøve Marie Sætre fast. 

Vervetevling 2020
Fjorårets vervetevling mellom lokallaga var ein suksess, og i år vil dei tjue laga som får flest heilt nye medlemer til sitt lag, vinne bokpakker. Dette er status 25. mai:

LokallagNye i 2020
Bergen Mållag12
Suldal Mållag10
Oslo Mållag8
Senjamållaget8
Marnar Mållag7
Vinje Mållag6
Borgund Mållag6
Jæren Mållag5
Etne Mållag5
Kvinnherad Mållag5
Bjørnafjorden Mållag5
Sogndal Mållag5
Juristmållaget5
Stavanger Mållag4
Stord Mållag4
Askøy Mållag4
Hareid Mållag4
Volda Mållag4
Gol Mållag3
Songdalen Mållag3
Karmøy Dialekt- og Mållag3
Sula Mållag3
Salten Mållag3
Skedsmo Mållag3