aktuelt

Mållaget tek ferie

Frå og med 1. juli til 29. juli har dei tilsette i Noregs Mållag ferie. 
Er det pressetelefonar eller anna som ikkje kan vente i denne perioden, ta kontakt med Peder Lofnes Hauge, leiar, eller Gro Morken Endresen, dagleg leiar. Sjå kontaktinformasjon her. 

Ynskjer du å tinge noko frå Krambua, kan du gjera det. Tingingane vil ikkje bli handsama før tidlegast 29. juli.

Det er redusert kapasitet frå 29. juli. Frå 5. august er det vanleg drift att. 

Vi ynskjer god sommar til alle målfolk!