aktuelt

Motivasjonsseminar for lokallagsleiarar

Dette er eit seminar for nye lokallagsleiarar (i alle aldrar). Det er også aktuelt for nye styremedlemer i lokallag og fylkeslag. Du treng heller ikkje vere heilt ny i rolla for å få veldig godt utbyte av seminaret.

Det er både politiske og organisatoriske innleiingar som er nyttig og gjev motivasjon for alle som er tillitsvalde i lokallag, yrkesmållag eller fylkeslag. Dersom du er mellom 25 og 40 år, kan det vere aktuelt å vere med vidare inn i motivasjonssamlinga for unge vaksne som er på same stad frå laurdag til søndag. 

Middag fredag kveld vert saman med styret i Noregs Mållag. 

Seminaret vert på skrivarstova i Oslo fredag 9. september og laurdag 10. september 2022. Deltakaravgift: 500 kroner. Det er laget som dekkjer deltakaravgift medan  (Noregs Mållag dekkjer reise og mat).

Påmeldingsfrist er 1. september. Det er avgrensa tal plassar på seminaret, så det er gode grunnar til å bestemme seg kjapt! 

Skriv deg inn i påmeldingsskjema her.
Spørsmål og praktisk. Skriv til: hege.lothe@nm.no

Fredag 9. september 

17.00 Velkomen til seminar!
ved Hege Lothe, informasjons- og organisasjonskonsulent 

17.15 Informasjonsarbeid på sosiale medium og pressearbeid ved Frida Pernille Mikkelsen, politikk- og kommunikasjonsrådgjevar 
Spørsmål og ordskifte 

18.30 Medlemssystemet, medlemsregister, medlemspengar, årsmeldingar, mållagsåret, økonomi for lokallaga, momsrefusjon og grasrotandelen med meir
ved Erik Grov, organisasjonskonsulent / Per Henning Arntsen, økonomikonsulent
Spørsmål og ordskifte 

20.00 Middag 

Laurdag 10. september

09.30 Korleis drive godt vervearbeid?
ved Live Havro Bjørnstad, styremedlem i Bergen ungdomslag Ervingen

10.15 Kva gjer lokallag og fylkesmållag? Kva er viktige arbeidsfelt i arbeidsprogrammet?
ved Hege Lothe 

11.00 Kvifor nynorsk? Målferdopplegget til Norsk Målungdom
ved Tobias Christensen Eikeland, leiar i Norsk Målungdom 

11.30 Kvifor nynorsk?
– kva er grunnlaget vårt og argumenta våre?
ved Inger Johanne Sæterbakk, styremedlem i Noregs Mållag 

Felles ordskifte 

12.15 Lunsj! Mottak av deltakarar til samling for unge vaksne

13.30 Presentasjonsrunde. 

13.45 Målsaka og (lokal)politikken – korleis nytte seg av politikken?
ved Peder Lofnes Hauge, leiar i Noregs Mållag og Trine Østereng, rådgjevar i Tankesmia Agenda 

Spørsmål og ordskifte

14.45 Retten til læremiddel og læringsverktøy på eige språk. Kva er status, kva ligg i framlegget til opplæringslov og kva bør vi krevje? ved Benedicte Frostad

15.45 Avslutning av motivasjonsseminar for lokallagsleiarar. Vel heim!