aktuelt

Nyt Noreg saman med Mållaget!

Olav H. Hauge-senteret i Ulvik. (Foto: Hege Lothe)

Medlem i Noregs Mållag? Bruk sommaren til å nytte deg av medlemsfordelane.

Noregs Mållag har fleire medlemer enn nokon gong. Vi veit at våre medlemer stør oss fordi dei vil nynorsken vel og veit at skal nynorsk framleis skal vere eit levande bruksspråk i framtida, treng vi at så mange som mogeleg stiller seg bak det politiske arbeidet som skal til.

Men har du fått med deg dei fine rabattane i nynorsk-Noreg som følgjer med medlemsskapen? Kvifor ikkje bruke sommaren til å få oppleve gode kulturopplevingar i sommar-Noreg?

Som medlem får du desse rabattane: