Landsmøte 2022

Fredag 1. april til sundag 3. april 2022 er det landsmøte på Scandic Oslo Airport på Gardermoen.

Sidan det er landsmøte annakvart år, og sidan det har vore pandemi siste åra, har det vore færre møteplassar. Difor er det ekstra viktig å få med seg dette landsmøtet. Vi vonar nye tillitsvalde som ikkje har vore på landsmøte før, tek turen.

Hovudtalar vert kunnskapsminister Tonje Brenna som skal snakka om opplæringslova. Vi vedtek nytt prinsipprogram for organisasjonen og nytt fireårig arbeidsprogram. Det vert også kjekke middagar med minikonsert med Frida Ånnevik fredag kveld og festmiddag laurdag kveld på landsmøtehotellet.

Vi legg ut saker og pressemeldingar frå landsmøtet her etter kvart.

Nokre viktige tidspunkt frå sakslista:
Torsdag 31. mars:
21.00 Formøte. Eitt for kvinner og eitt for menn. Møta vert leia av leiar Peder Lofnes Hauge og nestleiar Synnøve Marie Sætre.

Fredag 1. april:
09.00 Opninga av landsmøtet
09.50 Prisutdeling: Nynorsk litteraturpris og Nynorsk barnelitteraturpris
10.00 Leiartalen ved Peder Lofnes Hauge
14.00 Vilkåra for nynorskelevane i skulen ved kunnskapsminister Tonje Brenna
16.35 Prinsipprogram ordskifte
20.00 Minikonsert med Frida Ånnevik
20.30 Middagsbuffet

Laurdag 2. april
09.00 Opplesing ved forfattar Arnfinn Kolerud
09.10 Arbeidsprogram ordskifte
14.10 Fråsegner ordskifte
20.00 Festmiddag

Sundag 3. april
09.30 Debatt og vedtak
14.10 Val
14.55 Vel heim!

Her finn du innkallinga til landsmøtet, praktisk informasjon, påmeldingsskjema mm:

Program, landsmøte 2022

Sakshefte med sakspapir til landsmøtet

Årsmelding for Noregs Mållag 2020-2022

Meir informasjon om landsmøtet

Påmeldingsskjema

Utsendingsfullmakt

Innkalling til landsmøte 2022

Årsmeldingsskjema for lokallag og yrkesmållag

Årsmeldingsskjema for fylkesmållag

Trygge møteplassar i Noregs Mållag

Møtebok for landsmøte i Noregs Mållag 2022