Landsmøte 2022

Fredag 1. april til sundag 3. april 2022 er det landsmøte på Scandic Oslo Airport på Gardermoen.

Møtestart er torsdag 31. mars klokka 21 med kjønnsdelte formøte, i samsvar med vedtaket landsmøtet i 2018 gjorde om trygge møteplassar. Opninga av landsmøtet er fredag klokka 09.

Sidan det er landsmøte annakvart år, og sidan det har vore pandemi siste åra, har det vore færre møteplassar. Difor er det ekstra viktig å få med seg dette landsmøtet. Vi vonar nye tillitsvalde som ikkje har vore på landsmøte før, tek turen.

Hovudtalar vert kunnskapsminister Tonje Brenna som skal snakka om opplæringslova. Vi vedtek nytt prinsipprogram for organisasjonen og nytt fireårig arbeidsprogram. Det vert også kjekke middagar med kulturelt program fredag kveld og laurdag kveld på landsmøtehotellet.

Her finn du innkallinga til landsmøtet, praktisk informasjon, påmeldingsskjema mm:

Meir informasjon om landsmøtet

Påmeldingsskjema

Utsendingsfullmakt

Innkalling til landsmøte 2022

Årsmeldingsskjema for lokallag og yrkesmållag

Årsmeldingsskjema for fylkesmållag

Trygge møteplassar i Noregs Mållag