Vel nynorsk for barnet ditt!

Skal barnet ditt gå på ein bokmålsskule, men du kunne likevel tenkje deg nynorsk som hovudmål?

Du treng berre å få med deg ni andre foreldre på det same: 10 elevar er nok til å få eigen nynorsklasse.

Kva er ein nynorskklasse? 

Ein nynorskklasse er ein heilt vanleg parallellklasse der opplæringsmålet er nynorsk, medan bokmål er det vedtekne opplæringsmålet for skulen. Nynorskklassen har nett den same undervisninga som bokmålsklassane i alle fag, berre på nynorsk. Du kan etter opplæringslova få nynorskklasse på alle årsstega på barnesteget, ikkje berre frå 1. trinn. Innskrivinga er altså ikkje siste frist for å velje nynorsk. Det er, og har vore, nynorskklassar i mellom anna Tromsø, Mosjøen, Trondheim, Ålesund, Bergen, Haugesund, Stavanger, Sandnes og Oslo. 

Kvifor velje nynorskklasse? 

  • Nynorsk som opplæringsspråk er den tryggaste måten å gje barnet ditt evna til å skrive både nynorsk og bokmål som vaksen.
  • Det har aldri vore meir nynorsk i Noreg enn i dag. Det har aldri vore lettare å vere nynorskelev i Noreg enn i dag.

Korleis fungerer det? 

  • Om foreldra til minst 10 av borna i ein skulekrins vel nynorsk som opplæringsspråk, blir det oppretta ein nynorsk parallellklasse på skulen der barnet ditt skal gå. 
  • Om minst 10 foreldre innanfor ein skulekrins og minst 10 foreldre innanfor ein annan skulekrins vel nynorsk for borna sine, skal kommunen skipe nynorskklasse på kvar skule.
  • Om det er minst 10 foreldre som ynskjer nynorskklasse i kommunen, men borna soknar til fleire skular, har foreldra sjansen til å samle elevane på éin skule.

Her finn du opplæringslova

Slik går du fram 

  • Fortel gjerne om planane til det lokale mållaget, som kan vere ein viktig støttespelar gjennom å til dømes ta kontakt med media for å få spreidd ønsket om parallellklasse til så mange som råd.
  • Ved innskrivinga: Kryss av for nynorsk som ønskt opplæringsspråk. Dei fleste kommunar har innskriving på hausten året før skulestart, eller rett etter jul. 
  • Kontakt skulen for å få klasselister med kontaktinformasjon til dei andre foreldra i kullet (det har du krav på). Då kan du også spørje om det er andre som har kryssa av for nynorsk for borna sine.
  • Ta kontakt med dei andre foreldra for å høyre om dei òg ønskjer nynorsk for barnet sitt. Sjølv om dei har kryssa av for bokmål, går det an å melde inn andre ønske seinare.
  • Sei ifrå til skulen så snart de er mange nok. Då får skulen tid til å førebu seg.

Døme på underskriftsliste

Døme på brev til foreldre

Spørsmål?

Ta kontakt med skulemålsskrivar Ingar Arnøy.