Krambua

Årsbok frå Odda Mållag 2022

I Odda i manns minne skildrar vaksne oddingar livet i området slik dei hugsar det. Ein kan mellom anna lesa om fritidsaktivitetar, skulegang og næringsverksemd her inst i Sørfjorden. Boka er sett saman av korte kapittel, bilete og faksimilar frå lokalavisene opp gjennom åra.

kr 290.00

Tilbake