Krambua

Helsingskort – «Helsing til ein høgtidsdag»

Helsing til ein høgtidsdag:
Ljos og skugge støtt held lag.
Ungdomsvon og aldersgåte
gode er kvar sin måte.

Framside: Liv Rygh
Tekst: Margunn Søyland Nesbakken
Utgjevar: Nord-Aurdal Mållag

Med konvolutt.

kr 25.00

Tilbake