Krambua

Helsingskort – konfirmasjon 2

Dobbelt konfirmasjonskort, med teksten:

Vil du lære å forstå,
den tida du lever i,
og laga deg ei meining
om den tida som kjem,
lyt du lære å forstå
så mykje du kan
av tida som var!

Med konvolutt.

kr 25.00

Tilbake