Krambua

Nynorsk i kommunane

Dette flygebladet tar for seg nynorskarbeid i kommunen. I flygebladet finn ein informasjon om korleis kommunen kan ta omsyn til nynorskbrukarane, argument for nynorskopplæring for vaksne innvandrarar, og ei liste med ressursar til språkarbeidet i kommunen.

kr 0.00

Tilbake