Krambua

Nynorsk i skulen

Dette flygebladet er retta mot dei som jobbar i og med skulen, og dei som vil lære meir om kva som er god nynorsk skulepolitikk. Flygebladet inneheld oversikt over politikken til Noregs Mållag, argument for nynorsk i skulen og digitale læremiddel på nynorsk. På baksida finn ein ei oversikt over gode ressursar og tiltak både for elevar og lærarar.

kr 0.00

Tilbake