Krambua

Pappkrus

25 pappkrus med oppmoding om å melda seg inn. Dobbel papp.

Pappkrusa er sponsa av Noregs Mållag, og prisen er difor 50 % lågare enn produksjonpris.

kr 50.00

Tilbake