aktuelt

Vi krev ei betre opplæringslov!

Eit utval av partilaga som har vedteke støtte til nynorskelevane sin kamp for læremiddel og læringsressursar.

Dei som står på denne lista har vedteke at dei stør, eller i ordlyd er samde i, Noregs Mållag sine krav om at skriveprogram og alle digitale læremiddel og læringsressursar som blir laga for skulen MÅ finnast på nynorsk, utan atterhald.

Støtta er uttrykt i form av årsmøtevedtak, styrevedtak, tilbakemeldingar eller innsendte høyringssvar som er offentleg tilgjengelege.

Arbeidarpartiet:
Vestland Arbeidarparti
Møre og Romsdal Arbeidarparti
Gol Arbeidarparti
Volda Arbeidarparti
Arbeidarpartiet i Bergen
Ålesund Arbeidarparti
Ål Arbeidarparti
Bjørnafjorden Arbeidarparti

Sosialistisk Venstreparti:
SV
Agder SV (fylkesstyret)
Møre og Romsdal SV
Vestland SV
Rogaland SV
Ås SV

Raudt:
Raudt
Raudt Steinkjer
Raudt Malvik
Raudt Rogaland
Raudt Hordaland
Raudt Sogn og Fjordane

Miljøpartiet Dei Grøne:
Rogaland MDG

Kristeleg Folkeparti:
Vestland KrF

Venstre
Møre og Romsdal Venstre
Voss Venstre
Vestland Venstre (Styret)
Haram Venstre

Senterpartiet:
Rogaland Senterparti
Time Senterparti
Møre og Romsdal Senterparti
Buskerud Senterparti
Volda Senterparti
Vestland Senterparti

Institusjonar og organisasjonar:
Stiftinga nynorsk kultursentrum
Språkrådet 
Forleggerforeningen
Utdanningsforbundet Time
Utdanningsforbundet Tysnes
Utdanningsforbundet
Landssamanslutninga av nynorskkommunar
Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa
Noregs Lærarmållag
Norsk Målungdom
Norskfaggruppene, Høgskulen på Vestlandet
Nynorsk forum

Kommunar:
Ål kommune
Ørsta kommune
Vestland fylkeskommune
Vanylven kommune 
Tysnes kommune
Suldal kommune
Stranda kommune
Stord kommune
Samnanger kommune
Bømlo kommune
Gol kommune
Herøy kommune
Kvam herad
Kvinnherad, sektor oppvekst
Luster kommune
Lærdal kommune
Volda kommune