aktuelt

Har du eit godt nynorskprosjekt, men manglar pengar?

Peder Lofnes Hauge, leiar i Noregs Mållag, overrekte nynorskstipend til Monika Haanes Waagan. (Foto: Hege Lothe)

Noregs Mållag lyser kvart år ut to nynorskstipend på 50 000 kr, eitt til ei kvinne og eitt til ein mann.

Stipenda skal gå til prosjekt som fremjar nynorsk på område der han frå før er lite brukt. I 2022 var Monika Haanes Waagan frå Herøy ein av to nynorskstipend-mottakarar. Ho fekk stipend for å lage ein nettsidemal og eit tilhøyrande minikurs for bedrifter som vil byggje nettsida si sjølv.

Prispengane er ei løyving frå Kulturdepartementet. Stipendet er eit arbeidsstipend og kan ikkje nyttast til ordinær utdanning eller til reiser. Det skal leverast ein skriftleg sluttrapport innan prosjektåret er slutt. Stipendiatane må seia seg villige til å leggja fram prosjektet for styret eller andre organ etter nærare avtale. Styret i Noregs Mållag er stipendnemnd. Søknaden må innehalde problemstilling og mål, arbeidsform/metode, tidsplan, budsjett, CV og ev. referansar til tidlegare arbeid.

Klikk her for å sjå tidlegare mottakarar av stipenda.

Send søknad og ev. dokumentasjon til nm@nm.no innan midnatt tysdag 7. mars 2023.