kalender

Kalender

Meld gjerne inn tilskipingar til kalender@nm.no

august

27. august 2022

Teatertur med Bærum Mållag

Bærum Mållag

september

9. september 2022

Seminar for (nye) lokallagsleiarar

Noregs Mållag
10. september 2022

Samling for unge vaksne

Noregs Mållag
19. september 2022

Frist for framlegg til Nynorsk næringslivspris

oktober

1. oktober 2022

Den store vervedagen!

Noregs Mållag
21. oktober 2022

Haustseminar i Oslo

Noregs Mållag
21. oktober 2022

Landsrådsmøte i Noregs Mållag

Noregs Mållag

januar

28. januar 2023

Vinterseminar i Ålesund

Noregs Mållag
​ ​ ​