kalender

Årsmøte i Austmannalaget

Tid:
16. februar 202219:00
Arrangør: Austmannalaget

Austmannalaget inviterer til digitalt årsmøte onsdag 16. februar klokka 19 til 20.

Anders Riise, styremedlem i Noregs Mållag, vil etter møtet informere om nytt prinsipprogram og nytt 4-årig arbeidsprogram som skal opp på landsmøtet.

I 2022 ønsker styret å dele ut Austmannaprisen. Styret ber om forslag til Austmannaprisen innan 1.februar.

Austmannaprisen er ei påskjøning frå Austmannalaget til personar eller institusjonar som i tale eller skrift har gjort framifrå arbeid for nynorsk mål og norsk kulturarv. Dette kan vera i forretningsliv, kyrkje, skule, kringkasting, lagsverksemd, offentleg styre og stell, ved å skrive om ymse emne på god nynorsk i aviser, tidsskrift og bøker, og ved skriftleg og munnleg arbeid for god norsk namneskikk og rett skrivemåte av norske stadnamn.