kalender

Årsmøte i Etne Mållag

Tid:
8. september 202217.30
Arrangør: Etne Mållag

Torsdag 8. september klokka 17.30 er det årsmøte i Etne Mållag. Møtet er på Etne bibliotek.

Det vert innleiing med Synnøve Marie Sætre, leiar i Noregs Mållag, om kva som er utfordringane for nynorsken i dag. 

Saklista for møtet: 

– Godkjenning av innkalling og saksliste

– Idédugnad for målarbeid i Etne

– Økonomien i Etne Mållag  

– Val av styre 

Ta gjerne kontakt med Liv Astrid Hesjedal, telefon 926 96 608 om det er noko du vil spørje om på førehand eller tips til nye styremedlemer.