kalender

Årsmøte i Juristmållaget

Tid:
23. mars 202119:00
Arrangør: Juristmållaget

Juristmållaget inviterer til årsmøte i Juristmållaget tysdag 23. mars 2021 klokka 19. I år blir møtet halde digitalt.

Eventuelle spørsmål kan sendast til rasberg@gmail.com.