kalender

Årsmøte i Kvinnherad Mållag

Tid:
6. februar 202318.00
Arrangør: Kvinnherad Mållag

Måndag 6. februar klokka 18.00 held Kvinnherad Mållag årsmøte i Isrosa sine lokale i Rosendal.

I tillegg til vanlege årsmøtesaker, vert Målblomem tildelt ei verksemd eller ein organisasjon som trufast brukar nynorsk i marknadsføring og elles i all skriftleg kommunikasjon internt og eksternt.