kalender

Årsmøte i Rogaland Mållag

Tid:
8. mars 2024
Stad:
Sirevåg
Arrangør: Rogaland Mållag

Rogaland Mållag inviterer til fylkesårsmøte fredag 8. mars og laurdag 9. mars på Sirevåg konferansehotell.

Styremedlem May Britt Jensen er til stades og helsar frå Noregs Mållag.

Program for samlinga og årsmøtet:

Fredag 08.03.2024

Tog frå Stavanger kl 16.22 til Sirevåg

17.30 Registrering
18.00 Opning ved Andreas Bjorland, ordførar i Hå
18.10 Meir mål på Jæren! Innleiing om prosjektet ved Einar Schibevaag
Samtale om og innspel til prosjektet ved Andreas Bjorland, ordførar i Hå, Svein Olav Langåker, dagleg leiar i            LNK og ein pedagog

19.10 Info om «Vegar ut til alle kantar»
19.30 Presseutspel frå årsmøtet til Rogaland Mållag
20.00 Slutt

20.30 Middag med kulturinnslag

Laurdag 09.03.2024

09.00 Korleis engasjera fleire unge i målarbeidet ved Maren Braut, nestleiar i Norsk Målungdom
Debatt: Korleis vil me gjera det i laget vårt.
10.30 Pause
10.45 Lokallagsrunde
11.45 Pause
12.00 Landsmøte 2024 i Noregs Mållag
12.30 Årsmøte
Årsmelding og rekneskap
Medlemspengar
Handlingsplan
Fråsegner
Vedtekter
Val av styre, valnemnd og revisor
14.00 Lunsj og vel heim!

Tog frå Sirevåg 14.32 til Stavanger