kalender

Årsmøte i Stavanger Mållag

Tid:
15. mai 202418.00
Stad:
Martinique bar 2. etasje
Arrangør: Stavanger Mållag

Valnemnda i Stavanger Mållag kallar saman til årsmøte i lokallaget på grunn av liten aktivitet siste året. Sjå vedlegg.

Tid og stad: 15. mai klokka 18.00 på Martinique bar 2. etasje.

Spørsmål må gjerne rettast til Kari Hidle på hidle.kari@gmail.com

Vel møtt!