kalender

Årsmøte i Telemark Mållag

Tid:
5. mars 202211.00
Arrangør: Telemark Mållag

Telemark Mållag inviterer til årsmøte frå om lag 11 til 15.45, laurdag 5. mars

Stad: Vinjesenteret

Oppmøte på Vinjesenteret frå klokka 11.00. Kaffi, frukt og småprat.

11.30 Omvising i Vinjesenteret ved Sonja Sandvik. Tid til å sjå seg om på eiga hand.

12.30 Opplæringslov og landsmøte i Noregs Mållag ved Bjørn Seljebotn, fyrste varamedlem til styret i Noregs Mållag.

13.15 Årsmøtesaker

– Opning
– Godkjenning av innkalling og sakliste

– Val av ordstyrar, møteskrivar og underskrivarar av møteboka

– Gjennomgang av årsmeldinga og rekneskapen

– Rapport frå Telemark forlag og Jol i Telemark

– Samtale om arbeidet framover. Korleis kan me gjera Telemark mållag nyttig for lokallaga? Arbeidsplan og budsjett

– Andre vedtak

– Val

15.00 Me går til samfunnshuset der det er servering av suppe og flatbrød frå Mjonøy.