kalender

Årsmøte og seminar i Hordaland Mållag

Tid:
22. august 2020
Stad:
Bergen
Arrangør: Hordaland Mållag

Hordaland Mållag inviterer til seminar og utsett årsmøte på Hotel Augustin i Bergen laurdag 22. august 2020.

10.00 Registrering og kaffi

10.45 Kulturelt innslag ved Johanna Mjeldheim

10.50 Opning og velkomen ved Bjørg Eli Eide
          Val av ordstyrarar

11.00 Nytt Prinsipprogram for Noregs Mållag ved Peder Lofnes Hauge

11.45 Spørsmål og ordskifte

12.00 Ny språklov ved Peder Lofnes Hauge

12.45 Spørsmål og ordskifte

13.00 Lunsj

13.45 Utdeling av målpris

 

Årsmøte

14.00  1. Oppnemning av ordstyrarar
Fastsetjing av årsmøtefråsegner
Oppnemning av tillitsombod (røysteteljarar, fullmaktsnemnd, redaksjonsnemnd)
Oppnemning av tre medlemer til å skriva under protokollen

14.15   2. Årsmelding

14.40   3. Årsrekneskap og ettersynsmelding

15.00   4. Arbeidsprogram

15.20  Beinstrekk

15.30   5. Prosjektstillinga

15.50   6. Budsjett og vedtak om kontingentsatsar for Hordaland Mållag

16.10   7. Fråsegner og eventuelle andre vedtak

16.30 8. Val: Styre med varafolk, skulemålsnemnd med varafolk, næringslivsansvarleg, språklovansvarleg, revisor, valnemnd.

17.00 Avslutning

19.00 Jubileumsmiddag – Hordaland Mållag 50 år!