kalender

Den store vervedagen!

Tid:
1. oktober 2022
Arrangør: Noregs Mållag

Laurdag 1. oktober er DEN STORE VERVEDAGEN i Noregs Mållag.

Frå då vert ein medlem resten av 2022 og heile 2023 for 200 kroner. Tradisjonelt er dette den beste tida å verve nye medlemer på. Planlegg gjerne dagen på neste styremøte. I år planlegg vi vervetevling mellom lokallaga att.