kalender

Digitalt møte om språkbruksplan i Sogndal kommune

Tid:
3. juni 202118.30
Arrangør: Sogndal mållag
Sogndal mållag inviterer til digitalt møte om språkbruksplan for Sogndal kommune.
Sogndal kommune planleggjer å lage ein eigen språkbruksplan for kommunen. Sogndal mållag ønskjer at denne planen skal sikre nynorsken i kommunen vår på best mogleg måte. Korleis får vi det til?
Program (vert oppdatert):
– Velkomen
– Gunnar Hæreid, Juristmållaget: Den nye språklova, kommunane si rolle
for å oppfylle den nasjonale språkpolitikken
– Jorunn S. Thingnes, Høgskulen på Vestlandet: Språkbruksplanen som språkpolitikk
– Eirik Helleve, leiar i Voss mållag: Korleis jobba vi med språkbruksplan i vår kommune?
– Oppsummering og vegen vidare (v/ styret)
Møtet blir på Zoom og startar klokka 18.30. Meir informasjon blir sendt ut på e-post til medlemene og lagt ut på denne hendinga.
Vel møtt!