kalender

Digitalt økonomiseminar

Tid:
10. mars 202119:00
Arrangør: Noregs Mållag

Målgruppe: Seminar retta inn mot kasserar og økonomiansvarleg i laga. Men også leiarar og andre tillitsvalde vil ha nytte av å vere med på seminaret.

Dato: Onsdag 10. mars klokka 19-21.30. Påmelding: Det er ikkje påmelding. Det er gratis. Stad: Vi møtest på Zoom. Send e-post til hege.lothe@nm.no for å få tilsendt lenkje.

Program for kvelden:

Klokka 19: Velkomen til økonomiseminar
ved Hege Lothe, informasjons- og organisasjonskonsulent. Presentasjonsrunde (om vi ikkje er alt for mange)

Klokka 19.10 Enkel rekneskapsføring. Om inntekter, utgifter, kvitteringar med meir
Ved Sigbjørn Hjelmbrekke, leiar i Telemark Mållag. Innleiing og spørsmål.

Klokka 19.40 Inntektsarbeid på lagsarbeid. Medlemssystemet, medlemspengar, momsrefusjon, sal av adventskalender. Innleiing og spørsmål.
Ved Erik Grov, organisasjonskonsulent i Noregs Mållag

Klokka 20.15 Pause

Klokka 20.25 Inntektsarbeid: Studiearbeid knytt til språk for vaksne innvandrarar / prosjekt- og søknadsskrivings-arbeid
Ei samtale med spørsmål til slutt.
ved Nils Ulvund, leiar i Sunndal Mållag og Åsmund Ormset, leiar i Tingvoll Mållag, begge er tidlegare leiarar i Nordmøre Mållag.

Klokka 21.05 Anna inntektsarbeid
Produksjon og sal av kalendrar ved Åslaug Farestveit, Sveio Mållag
Produksjon og sal av gradestokkar ved Reidun Ramse Sørensen, leiar i Hadeland dialekt- og mållag

Klokka 21.25 Oppsummering og avslutting.