kalender

Framleggsfrist for næringslivsprisen

Tid:
30. september 2024
Arrangør: Noregs Mållag
Kvart år deler Noregs Mållag ut Nynorsk næringslivspris. Det er ein eigen jury som utnemner vinnar av prisen. Me tek gjerne mot kandidatar til Nynorsk næringslivpris innan 30. september 2024. Send grunngjevne framlegg til nm@nm.no