kalender

Frist for framlegg til Nynorsk næringslivspris

Tid:
19. september 2022

Styret i Noregs Mållag deler ut Nynorsk næringslivspris. Prisen går til private næringslivsaktørar som
brukar nynorsk. Det kan vere små eller store verksemder, og styret ynskjer innspel på kandidatar frå
heile landet.

Frist for å kome med kandidatar til Nynorsk næringslivspris er 19. september 2022.
Send grunngjevne framlegg til gro.morken@nm.no