kalender

Haustfest til Asker Mållag

Tid:
8. oktober 202419:00
Stad:
Otto Valstads vei 19
, Hvalstad
Arrangør: Asker mÅllag
Telefon: 97778560
8. oktober er det klårt for den årlege hausfesten til Asker Mållag!
Alfred Fidjestøl held føredrag med tema «Arne Garborg og menneska som møttes på Labråten. Eit sentralt kulturelt og politisk samlingspunkt i Noreg.»
Vi ynskjer å framheva Arne Garborg som ei markering av at det er 100 år sidan han døydde.
Møtetstad: Asker Museum, Kafe Gunnhild. Otto Valstads vei 19, 1395 Hvalstad
Vi byrjar kl 19.00 og føredraget varer ein time.
Etterpå er det spekemat med alt som høyrer til, god drikk, kaffi og kake til den gode samtalen rundt borda.