kalender

Landsrådsmøte i Noregs Mållag

Tid:
22. oktober 2022
til 23. oktober 2022
Arrangør: Noregs Mållag

I høve haustmotivasjonsseminar i Oslo vert også landsrådsmøte i Noregs Mållag lagt til same helga. Helga er fredag 21. oktober til sundag 23. oktober.

Haustmotivasjonsseminaret er ope for alle, medan landsrådet er samling av styret, Norsk Målungdom og fylkesmållaga. Program og informasjon om seminaret finn du her. 

Program for landsrådsmøtet

Laurdag 22. oktober

15.30  LR-001/22–24 Opning

15.45  LR-002/22–24 Den politiske situasjonen ved Peder Lofnes Hauge. Ordskifte. 

16.45   Slutt for dagen

17.00 Middag på huset

18.30 I desse dagar på Det Norske Teatret

 

Sundag 23. oktober

Framhald landsrådsmøtet

09.30  LR-003/22–24 Disponering av personalressursar
Oppfølging av landsmøtevedtak om å gå gjennom personalressursar organisasjonen og korleis vi brukar desse. ved Espen Tørset, styremedlem og leiar for utvalet 

10.30  LR-004/22–24 Fylkesrunden med erfaringsutveksling
Alle fylkesleiarar eller representant for fylkeslag har ordet i denne runden. 

12.00  Lunsj

12.45  Framhald av  fylkesrunden

14.00  LR-005/22–24 Open post

14.45  Slutt