kalender

Ope møte om Oddamodellen

Tid:
7. september 202218.00
Arrangør: Odda Mållag

Onsdag 7. september inviterer Odda Mållag til ope møte om Oddamodellen.

Oddamodellen kan endeleg verta lovfesta når opplæringslova no skal vedtakast på nytt. I samband med dette kjem leiar i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Hege Bae Nyholt (R), og medlem i Hovudutval for utdanning og kompetanse i Vestland fylkesting, Jeanette Syversen (R), til Odda for å få innspel i denne viktige saka. Tema på møtet vert Oddamodellen og arbeidet med å få gjennomslag for språkdelte klassar på ungdomsskulen i den nye opplæringslova.

Hovudinnleiarar vert:

– Terje Kollbotn (R), lokalpolitikar, fylkesrepresentant og pådrivar for tiårig språkdelt grunnskule

– Synnøve Marie Sætre, fungerande leiar i Noregs Mållag

– Liva Thiis, mastergradstudent, odding og frontkjempar for Oddamodellen heilt sidan ho var elev på ungdomsskulen

 

Stad: Ungdomshallen, Odda